About

Wie zijn wij?

De grondleggers van de Digischool zijn de oud-docenten Erik Verhulp en Fred Capel. Zij zijn 1 februari 1995 vanuit stichtingsverband gestart met de ontwikkeling van een educatieve website, samen met ongeveer een 35 docenten uit het primair en het voortgezet onderwijs. Gedurende deze beginperiode heeft ook Kennisnet een cruciale rol vervuld in de ontwikkeling van het platform. Tot ongeveer 2013, heeft de Digischool met behulp van subsidies, het platform kunnen realiseren en onderhouden. Met het aflopen van deze geldstromen, is er de laatste jaren gezocht naar een partij die de Digischool continuïteit kan bieden, maar ook passie heeft voor het onderwijs om de bovenstaande visie te kunnen realiseren. Deze is gevonden in de persoon van Alexander Bos. Alexander is onder meer bekend als grondlegger van het event ‘Leraren maken het verschil’. Sinds eind 2016 is hij verantwoordelijk voor het opnieuw positioneren van de Digischool, met als ambitie de bovenstaande visie op een aantrekkelijke en voor docenten relevante wijze vorm te geven.

Digischool is met zo'n 200.000 leraren uit het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, het leidende docentenplatform van Nederland.

De Community Aardrijkskunde is een initiatief van de Digitale School en heeft als doel iedereen die in Nederland betrokken is bij het vak Aardrijkskunde een platform te bieden en nader bij elkaar te brengen. Zie verder onder 'Informatie'.