Info community

 • iedereen (publiek zichtbaar)
 • 2465
Info community

Wat is de Community Aardrijkskunde? 

De Community Aardrijkskunde is een initiatief van de Digitale School en heeft als doel iedereen die in Nederland betrokken is bij het vak Aardrijkskunde/ Geografie een platform te bieden en nader bij elkaar te brengen. Zowel mensen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs als mensen uit de vakverenigingen, uitgevers of van beleidsbepalende instanties kunnen lid zijn van deze community.

De community kan dienen als platform voor onder andere de volgende activiteiten: 

 • Communicatie tussen vakdocenten via Blogs/ berichten en forums
 • De ontwikkeling van het vaklokaal Aardrijkskunde
 • Het beoordelen van (elkaars) lesmateriaal op bruikbaarheid voor het Aardrijkskunde onderwijs
 • Het samen maken van lesmateriaal

Deelname aan de Community verplicht tot niets. Maar het wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld als leden een artikel/blog schrijven voor de site of een bijdrage leveren voor het vaklokaal.
Het vaklokaal is bedoeld voor leerlingen. 

Wat heb ik eraan? 

Veel docenten maken zelf lesmateriaal en opdrachten. Andere docenten zoeken aanvullende materiaal bij de gebruikte methode. Deze community zal dienen als platform voor uitwisseling. Via internet kunnen we van elkaars ervaringen en ideeën profiteren. Gratis. Een paar voorbeelden: 

 • In het vaklokaal en Leermiddelendatabase (LMBD) kunnen allerlei materialen aangeboden worden: lesmaterialen, opdrachten, excursies, interessante internet sites.
 • Vragen, meningen en opvattingen kunnen in de vorm van een artikel geplaatst worden d.m.v. het zelf plaatsen van content/ berichten op de website van de community!
 • Er zijn geen verplichtingen. Wel hoop ik dat je hier zo af en toe een bijdrage voor (of het vaklokaal) wilt leveren, omdat je het idee achter een Community, het "halen-brengen" principe onderschrijft. Je ervaringen en materiaal kunnen immers ook van waarde zijn voor anderen!
 • Via de site kun je je vragen aan duizenden collega's stellen.
 • Ontvangst van een nieuwsbrief en/ of dagelijks/ wekelijks nieuwsberichten (zelf in te stellen in je profiel).
 • Toegang tot de LMBD met daarin honderden leermiddelen.

Zie verder ook deze pagina: wat kan ik allemaal met de communitysite


Wat kost het? 

Er zijn geen kosten aan het lidmaatschap verbonden. 

Community manager
De communitymanager en vaklokaalbeheerder ontvangen voor hun werk geen betaling, het is dus vrijwilligerswerk. Hou daar aub rekening mee. Ze hebben ook nog gewoon werk :-)

Nieuwsbrieven 
Ieder Communitylid ontvangt berichten van de community in zijn/ haar mailbox. Onder je profiel kun je aangeven hoe vaak en wanneer je deze wil ontvangen. Ook kan er een e-mail nieuwsbrief met mededelingen vanuit het beheer naar alle leden worden gestuurd. 

Berichten plaatsen 
Wil je alle leden in één keer bereiken dan kan dat door een eigen bericht (Blog) te maken: 

Via > menu: leden> content toevoegen> Blogs> toevoegen> op persoonlijke pagina > toevoegen>
> Geef een titel en inhoud en bepaal wie het mag lezen (toegang) > opslaan.

Deze verschijnt dan als nieuwsbericht op de voorpagina. Dat wordt dan later naar alle leden gestuurd via de e-mailnotificatie, de updateservice van de community. 

Wil je een lid of meerdere leden een berichtje sturen dan kan dat via de ledenlijst > leden > 'zoeken leden'. Maak bv een contactgroep aan met daarin die leden.

Groepen (zie menu onderdeel 'Leden')

Ieder lid kan lid worden bij de verschillende groepen, vaak door alleen maar op een knop te drukken 'Lid worden'. Sommige groepen zullen besloten zijn en daarvoor moet je je dan apart aanmelden. 

Eigen groep starten?
Als lid kun je ook je eigen groep starten en beheren dzw leden toelaten, uitnodigen, bestanden uitwisselen etc. 

Zie verder ook deze pagina: wat kan ik allemaal met de communitysite

Aanmelding en dan?

 • Je kunt reageren op berichten
 • Lid worden van bepaalde groepen, zoals de examenforums
 • Je kunt zelf nieuwe artikelen blogs, polls etc (content) plaatsen
 • Je kunt contact opnemen met andere leden van de community
 • Je kunt instellen dat je gemaild wordt wanneer er nieuws op de site verschijnt
 • Je kunt rechtstreeks het leermateriaal van Digischool bereiken

Aanmelden

 • Klik op Registeren
 • Meld je aan door de gevraagde gegevens in te vullen. Alleen aanmeldingen met volledige naam adres, woonplaats en e-mailadres worden in behandeling genomen.
 • Je krijgt een bevestigingsmail.
 • Gebruik de link die er in staat.
 • Na goedkeuring van de community manager ben je aangemeld. Even geduld......

 

Andere instellingen van uw lidmaatschap?
 
Meldingen via e-mail:
In je profiel kun je instellen wanneer en hoeveel en welke meldingen je wilt, ook per groep. Ga naar 'Leden > Mijn instellingen > "meldingen vanuit je groepen' > 
 

Afmelden voor het lidmaatschap van een groep in de community:

 1. ga naar de betreffende groep
 2. klik op zeg lidmaatschap van deze groep op

Je kunt je afmelden voor deze community door

 1. bovenin het menu naast "pleio' op het pijltje te klikken 
 2. naar alle deelsites
 3. in te loggen met de gegevens van de community
 4. de community opzoeken- tabblad mijn gebruiken
 5. rechts klikken op lidmaatschap opzeggen
 6. Als u verder geen interesse in de community hebt, dan kunt u zich ook hier afmelden met een leeg mailtje. Dit duurt even voordat het verzoek verwerkt is.